Irak er i krig med Danmark

Irak er i krig med Danmark, når vi er i krig med dem. Irak har derfor ret til at angribe relevante mål i Danmark, uden at dette er terror.

Af Tom Vilmer Paamand - maj 2003

Se temaet
image "Danmark deltager i en krig imod Saddam Husseins regime i Irak, fastslår Forsvarsministeriet efter en vis usikkerhed om, hvordan man kan betegne det danske militære engagement".
Denne meddelelse blev udsendt af Forsvarsministeriet den 22. marts 2003 efter at Forsvarskommandoen dagen før bombastisk havde erklæret, at Danmark ikke officielt går i krig - selv om vi bidrager med to flådefartøjer.
Krigen mod Irak kaldes ellers for blandt andet en "militær aktion" og "den multinationale indsats", men Danmark har altså valgt at sige tingene rent ud denne gang, og kalde det for en krig. Men hvad det betyder, at Danmark er i krig, er svært at få afklaret.
 
Hvad betyder krig?
En hurtig rundspørge til presseafdelingerne mandagen efter krigsudbruddet viste, at Forsvarskommandoen fortsat ikke rigtigt mente at vi var i krig, men var klar over at deres chefer i Forsvarsministeriet havde erklæret det. Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste sendte også bolden videre til Forsvarsministeriet, der mente at Udenrigsministeriet havde tjek på det.
De var alle ret enige om, at begrebet "krig" generelt ikke var klart defineret, men mærkværdigvis havde ingen et klart og forberedt bud på hvad det så betyder lige nu, at Danmark er i krig.
Usikkerheden bredte sig yderligere, da spørgsmålet om krig blev sendt videre til vores allierede i "den multinationale indsats". USAs ambassade kunne ikke umiddelbart besvare spørgsmålet, om USA var i krig med Irak. Storbritanniens ambassade stod lige så undrende over for spørgsmålet, men begge vores allierede ambassader nåede dog frem til, at deres lande ikke har udsendt en formel krigserklæring. De snakker om krig, men deltager kun i en militær aktion.
 
Det var ikke en krigserklæring!
Efter en dags tid lykkedes det dog at få Udenrigsministeriets eksperter i folkeret til at komme med en forklaring. Danmark er det eneste land, der har erklæret, at vi er i krig med Irak - men Forsvarsministeriets erklæring om at Danmark deltager i en krig imod Saddam Husseins regime i Irak er slet ikke er en krigserklæring.
Danmark har ikke i den aktuelle situation afleveret en formel krigserklæring til Irak. Rent folkeretsligt bruges denne formalitet sjældent i vore dage, og udtrykket "at deltage i en væbnet konflikt" kan siges at være synonymt med at gå i krig. Folkeretsligt skulle det altså ikke gøre den store forskel, hvilket udtryk der bruges - men Danmark har som det eneste land valgt formuleringen "krig".
 
Irak må gerne angribe Danmark
Forsvarsministeriet forsøger i sin erklæring at skelne mellem "Saddam Husseins regime i Irak" og Irak. I følge Udenrigsministeriets eksperter har Forsvarsministeriet selvfølgelig lov til at udtale sig som nævnt, men folkeretsligt kan regimet og landet ikke adskilles.
Uanset sprogbrugen er Danmark i krig med Irak - og at Irak er dermed også i krig med Danmark. Irakiske militære enheder har derfor fuld ret til at angribe relevante mål i Danmark, uden at dette på nogen måde kan kaldes terror. Hvis de bliver fanget efter fx at have udslettet Forsvarsministeriet, skal de behandles pænt som krigsfanger og returneres uden dom til Irak, når krigen er slut.
Dette skyldes, at alle krigens love nu er trådt i kraft for Danmark. Det drejer sig specielt om Genève-konventionerne, der regulerer krigshandlinger.
 
Alle krigens love er trådt i kraft
Udenrigsministeriet understreger, at disse bestemmelser kun vil blive bragt i anvendelse, i det omfang der er et reelt behov for dem. Vi skal derfor ikke forvente at se fx danske hospitaler bemalet med Røde Kors-mærker for at markere, at de ikke må bombes.
Mange hundrede danske love indeholder bestemmelser, der først er blevet relevante nu, hvor Danmark er i krig. Det drejer sig fx om:
Udenrigsministeriet har ikke selv udstedt særlige regler for Danmark i den aktuelle situation. Udover den øgede militære og politimæssige beredskab har Forsvarsministeriet meddelt, at danske soldater, der deltager i Irak, kan blive udsat for forhøjede strafferammer ved fx mytteri.
Forsvarsministeren er også bemyndiget til uden retskendelse at "træffe foranstaltninger" over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation - det vil sige indskrænke, åbne og aflytte - når der er krig.Svar til Folketinget: "Udenrigsministeriet har 22. maj 2003 meddelt, at Danmark ikke længere kan anses for at befinde sig i en væbnet konflikt med Irak."
Og så burde den ikke være længere, men desværre har det ikke siden været muligt at få et klart svar fra forsvarsministeren, om hvilken situation Danmark så befinder sig i. Den 28. maj 2009 spurgte Line Barfoed igen i Folketinget: Det burde være ret enkelt for forsvarsministeren at komme herop og fastslå, at der ikke er nogen grund til bekymring, for vi er ikke i krig, ... det må forsvarsministeren meget nemt kunne gå op og sige.. Dette enkle svar har vi aldrig fået.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 2009 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >