Genfundet vers til PH-sang

Den oprindelige version af "Man binder os på hånd og mund" er dukket op - med endnu mere krigsmodstand.

Af Tom Vilmer Paamand - 2007

Se temaet
Sangen "Det gælder kærlighed og krig" skrev digteren og debatøren Poul Henningsen i 1940. Den blev straks censureret, og genopsted i mere afdæmpet udgave, med det nu så velkendte omkvæd "Man binder os på hånd og mund".

Nu er den oprindelige version dukket op igen. Sangen er skrevet så elegant, at den dengang var en protest mod den tyske besættelse af Danmark, og i dag kan fortolkes bredt og smukt med dens overvejelser om (k)ærlighed og svig. Sangens bredde skyldes at censuren klippede et vers ud, der nu er ukendt for de fleste:


Sel' når skib på skib går ned, og land på land bliver slettet ud
handler man af ærlighed og ber til hver sin gud.

Fredstraktat og venskabspagt, det er papir, der koster blod.
Svaghed væbner sig mod magt, i angstens desperate mod.

Det gælder kærlighed og krig, at alle løfter kun er svig,
og ingen kan stole på menn'skenes ord.

Hva' hjalp de håndslag som I gav, for den der står ved mandens grav?
Et menn'ske er nul, mod den hellige jord.

Angst for vore fjender? Ja, men mere angst for den
stormagt som vil hjælpe os. og kalder sig vor ven.

Det gælder alle tiders krig, at garantier kun er svig,
og ingen ka stole på staternes ord.


Ordene i det ukendte vers falder meget godt i tråd med resten af teksten, men er noget mere direkte i sine henvisninger til den aktuelle situation under besættelsen (for eventuelle yngre læsere - altså den af Danmark i 1940erne, ikke den danske besættelse af Irak). Dette ret ukendte vers har tidligere været offentliggjort i Paul Hammerichs PH-biografi "Lysmageren" fra 1986.

I den første ucensurerede udgave var omkvædet i alle vers variationer over "Det gælder kærlighed og krig, at alle løfter er kun svig, og ingen kan stole på menn'skenes ord". En anden markant forskel var, at linjerne i første vers om at "Vi leger skjul..." tidligere var "Af angst for livets eget sus, bedøver vi os i en rus, af søde kontrakter og løgne vi tror". Linjen "handler man af ærlighed" er også refereret som "af ædelhed". I første version virker ironien mest rigtig, men PH kan også selv løbende have ændret teksten, til hvad han fandt mest passende på tidspunktet.

Visen blev skrevet til revykomedien Dyveke. Poul Henningen skrev den sammen med Holger Bech, der er mere kendt for visen "Vi er alle i samme Baad". Det nu ukendte tredje vers blev slettet af censuren, og et nyt andet vers om ægteskab blev skrevet som erstatning. Det er muligt, at PH bevidst har skrevet det, således at der kunne være noget for censuren at slette, hvilket måske ville gøre det lettere for resten af visen at slippe igennem. I hvert fald gjorde PH intet for at genindsætte det efter besættelsen.

Versene fungerer dog også fint i sammenhæng, for det er synd fortsat at censurere visen. Det genfundne vers trækker noget af det almengyldige ud, men styrker dens krigsmodstand. Nedenstående er den sammenarbejdede version, som PH aldrig selv udgav - med de ordvalg, der så er passende ud lige nu. Forhåbentlig vil mange kunstnere fremover tage det med, når de synger sangen til Kai Normann Andersen smukke melodi.


Man binder os på mund og hånd


1.

Gribe efter blanke ting
vil hvert et grådigt lille barn
Binde andre med en ring
gør man som helbefar'n

Tænk, hvor har man stået tit
og delt et vindu's paradis
Helle, helle, det er mit!
Og livet går på samme vis

Man binder os på mund og hånd
med vanens tusen stramme bånd
og det er besværligt at flagre sig fri

Vi leger skjul hos en som ved
at skærme os mod ensomhed
med søde kontrakter
vi luller os i

Kunne vi forbyde de tre ord:
jeg lover dig
var vi vist i kærlighed
på mere ærlig vej

De ord vi svor med hånd og mund
de gælder kun den korte stund
til glæden er borte og alting forbi

2.

Kærlighed og ægteskab
hva' kommer de hinanden ved?
Kedsomhedens tomme gab
til kæben går af led

Elskov er den vilde blomst
i gartnerhænder går den ud
Skærmet får den sin bekomst
men blomstrer hedt i storm og slud

Man binder os på mund og hånd,
med vanens tusen stramme bånd
men ingen kan ejes. Vi flagrer os fri

I alle kærtegn er en flugt,
de røde sansers vilde flugt
fra pligternes travle
fortrampede sti

Du må ikke eje mig,
jeg ejer ikke dig
Alle mine kys er ikke ja
og ikke nej

De ord vi svor med hånd og mund
de gælder kun den svimle stund
det netop er kysset fra dig jeg ka' li'

3.

Sel' når skib på skib går ned
og land på land bliver slettet ud
handler man af
ærlighed og ber til hver sin gud.

Fredstraktat og venskabspagt
det er papir, der koster blod.
Svaghed væbner sig mod magt
i angstens desperate mod.

Det gælder kærlighed og krig
at alle løfter kun er svig,
og ingen kan stole på menn'skenes ord.

Hva' hjalp de håndslag som I gav
for den der står ved mandens grav?
Et menn'ske er nul
mod den hellige jord.

Angst for vore fjender?
Ja, men mere angst for den
stormagt som vil hjælpe os
og kalder sig vor ven.

Det gælder alle tiders krig,
at garantier kun er svig,
og ingen ka stole på staternes ord.


4.

Møde hvad der venter os
og ingen ve' hvordan det går
Bære skæbnen uden trods
hvad der så forestår

Glad ved hver en venlighed
men uden tro, at det bli'r ved
Søge fred, idet vi ved,
at vi har ingen krav på fred

Man binder os på mund og hånd
Men man ka' ikke binde ånd
og ingen er fangne, når tanken er fri

Vi har en indre fæstning her
som styrkes i sit eget værd
når bare vi kæmper
for det, vi ka' li'

Den som holder sjælen rank,
kan aldrig blive træl
Ingen kan regere det,
som vi bestemmer sel'

Det lover vi med hånd og mund
i mørket før en morgenstund
at drømmen om frihed bli'r aldrig forbi.Min samling af PH-teksten er refereret mange steder på nettet, og jeg er blevet opfordret til at angive kilder. I stedet vil jeg konkludere, at der ikke findes en "ægte" version, men at PH (nok) selv har spredt variationer af den...


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2007 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >