STORM på gymnasier

Af Peter Mikael Hansen

I januar, februar og marts måneder foregik der studieorienterende møder på landets gymnasier og HF-kurser. Her kunne de kommende studenter orienterer sig om videregående uddannelser. I den forbindelse finder militæret det relevant at informere om karrieremuligheder indenfor forsvarets værn. Ligeledes har Militærnægterforeningen (MNF) de sidste tre år henvendt sig til gymnasier i forbindelse med disse studieorienterende møder, for at fortælle om militærnægtelse.

I år var jeg på Gl. Hellerup gymnasium. Det foregår på den måde, at 3.G'erne, efter en kort introduktion til de forskellige uddannelser der er tilstede, deler sig ud til de uddannelser de måtte være interesseret i. Forsvaret havde en del forhåndstilsagn på Gl. Hellerup, medens Arbejdsløshedsformidlingen ingen forhåndstilsagn havde! Militærnægterforeningen havde 10 forhåndstilsagn. Der mødte 2 op.

Kommer nægtere i fængsel

De to der mødte op fik tilgengæld en meget personlig og udførlig rådgivning. Den ene havde været på session, og vidste lidt om forholdene, men ville høre nærmere om de forskellige udstationeringsmuligheder. Den anden anede intet om nægterforhold. Det gjorde han tilgengæld da han gik derfra, blandt andet at nægtere ikke kommer i fængsel.
Ikke alle gymnasier er lige imødekommende overfor Militærnægterforeningens tilbud. øjvind Vilsholm, der de sidste to har været MNF's udsendte ved STORM-arrangementerne på Frederiksberg Gymnasie og HF, blev i år afvist. øjvind vilsholm, bestyrelsesmedlem i Militærnægterforeningen, siger til NB - "Det er vigtigt at studenterne får tilbuddet, og så er det op til folk selv at bestemme hvad de vil høre. Det er ikke op til studievejlederne at vælge de tilbud fra de ikke bryder sig om."
MNF blev afvist med den begrundelse, at de studerende jo bare kunne komme til os. Dertil siger øjvind Vilsholm - "Det lyder underligt, for det kan de studerende jo også bare gøre med alle de andre tilbud. Det er især betænkeligt når folk har behov for information om militærnægtelse", slutter Øjvind Vilsholm.

Rungsted succes

I år var Martin Monberg draget til Rungsted og Aurehøj for at opveje Forsvarets massive propaganda-fremstød. Igen var det Monbergs opfattelse at der var behov for nægterinformation. "På Aurehøj havde jeg ikke nogen der kom ind i selve det lokale jeg var tildelt, men under introduktionen i salen fik Militærnægterforeningen klart det største bifald, og på gangen var der flere der ville høre om forholdene", siger Monberg til NB. "Rigtig mange, både piger og drenge, kom hen til mig og ville høre nærmere. Langt de fleste jeg snakkede med anede intet om nægterforhold. Blandt andet derfor er det vigtigt bare at møde op og vise flaget. Det er vigtigt at folk bliver bevidste om militærnægtelse", slutter Martin Monberg, medlem af MNF.
På Rungsted gymnasium fik Martin Monberg ligeledes stort bifald fortæller han. Her mødte 10 studerende op for at høre nærmere. Igen var formålet at få afkræftet nogle myter og gøre opmærksom på muligheden for militærnægtelse som et led i folks videre uddannelse og livserfaring.

Point

Hvis man ikke har det rette gennemsnit efter studentereksamen til at komme ind på en given uddannelse, kan man samle point sammen over en årrække, blandt andet ved at være militærnægter. Denne information er vigtigt for gymnasieeleverne. Derfor er det vigtigt at repræsentanter for militærnægtersagen er repræsenteret ved de studieorienterende møder (STORM). I år har MNF hidtil oplevet en tilbageholdenhed hos flere og flere gymnasier ved at modtage os. Skal militæret have lov til at deltage år efter år uden nogen form for modspil?
Et andet problem er for få aktivister. I år har fire medlemmer forsøgt at dække så mange gymnasier som de kunne overkomme hver især. Det er langt fra nok. Til næste år håber MNF at flere vil være interesseret i at tage ud på et gymnasium eller to og fortælle om militærnægtelse.