Seminar
om
Vold og EtikFredsbevægelsens bagvedliggende filosofi og etik - i modsætning til voldens logik

Lørdag d. 28. april 2001 kl. 10.00-15.30

Københavns Universitet på Amager
Lokale 6.1.66
Njalsgade 80
København S

Alle er velkomne. Gratis adgang.

Arrangør: Det Danske Fredsakademi, www.fred.dk/akademi

Yderligere informationer:
Holger Terp, tlf.: 36 78 40 28, e-mail: terp@FRED.dk

Tilmelding ikke nødvendig.

PROGRAM:
Kl. 10.00:Velkomst ved Gorm Gunnarsen, ph.d. studerende, KUA.
Indledning ved Erik Lau Christensen, akademiingeniør, chefkonsulent
Kl. 10.10:Forelæsning om Vold og Etik ved Marina Jakobsen, ph.d. forskningsadjunkt, RUC

Kl. 11.00:Kaffepause

Kl. 11.15:Afklarende spørgsmål og debat

Kl. 12.00:Frokost.

Medbring frokost. Men ellers er der mulighed for at bestille en pizza. Gør opmærksom på det når du møder.

Gratis kaffe og te. Øl og vand kan købes.

Kl. 13.00:Hvad sker der, når krigsbegejstringen griber folk?
Hvilken rolle spiller medierne?
ved Carsten Fledelius, Lektor ved Institut for film- og medievidenskab, Københavns Universtitet

Kl. 13.40:Afklarende spørgsmål og debat

Kl. 14.10:Kaffepause

Kl. 14.30:Præsentation af Videnskabsbutikken

Kl. 14.45:Afklarende spørgsmål og debat

Kl. 15.00:Opsummering
ved Erik Lau Christensen, Det danske Fredsakademi

Kl. 15.10:Diskussion

Kl. 15.30:Kaffepause

Kl. 16.00:Det Danske Fredsakademi holder generalforsamling

Alle er velkomne


Hvad er Det Danske Fredsakademi ?

Formål
Formålet med Fredsakademiet er at skabe rammer for formidling af viden og udvikling af undervisningsmaterialer om fred. Grundlaget er ikke-militær konfliktløsning som nærmere beskrevet i Fredskommissionens betænkning af 1998 ‘Elsk-værdig sikkerhed’.

Historie
Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe (FK) og Fredskommissionen af 1998 nedsatte en arbejdsgruppe i september 1999 til at arbejde videre med et forslag til et Fredsakademi. I juni 2000 blev foreningen Det Danske Fredsakademi stiftet.

Fremtiden
I forlængelse af dette seminar om Vold og Etik vil Det Danske Fredsakademi afholde generalforsamling og søge nye medlemmer til bestyrelsen og arbejdsgruppen. Dette seminar bliver det andet i en lang række. Bestyrelsen for Det Danske Fredsakademi er i øjeblikket identisk med arbejdsgruppen, men der ligger mange opgaver forude. Udover at arbejde videre med at udfylde de eksisterende rammer forestiller vi os, at der nedsættes en kvalitetsgruppe, at der arbejdes henimod etablering af lokaler til sekretariat, bibliotek, kurser og debatmøder, samt i sidste ende at gøre Fredsakademiet til en egentlig undervisningsinstitution med det formål at formidle viden af høj kvalitet gennem både internetbaseret og traditionel undervisning, gennem nyheder, kurser, foredrag, møder og workshops.

Det Danske Fredsakademi: http://FRED.dk/akademi

Akademiet@FRED.dk