Bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2002

Rådgivning
Så længe der er ressourcer til det, vil kontoret holde åbent både tirsdage og torsdage i den sædvanlige kontortid fra 18-20. Hvis der kommer til at mangle mandskab, vil vi holde fast i kontortiden torsdag 18-20.

MNFs pjece „Militærnægtervilkår" opdateres og redigeres løbende og udsendes årligt til biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Brevkassesvar- og kontakt via hjemmesiderne og e-post er også blandt prioriteterne.

Udbyggelse af foreningen
MNFs hjemmesider, herunder udstationeringskartoteket, skal løbende op-dateres og ajourføres, lige som reaktion på militærnægterrelevante emner i presse og offentlige fora vil søges udført.

Medlemstallet må ikke komme under 150 medlemmer.

NB
NB skal fortsat udkomme 6 gange årligt, fortsat med ambitioner om kvalitets- og layoutmæssige forbedringer.

STORM
Da STORM udgør en vigtig mulighed for både at komme ud med det antimilitaristiske budskab og med information om militærnægtelse overfor en oplagt målgruppe samt for at profilere foreningen, bør vi prioritere STORM-aktiviteter.

MNF bør igen kunne nå ud på 5-10 gymnasier i det kommende år.

Sessionsaktioner
Ligesom STORM er sessionen et oplagt sted at nå ud med det anti-militaristiske budskab til en vigtig målgruppe.

MNF skal derfor bestræbe sig på at arrangere sessionsaktioner med uddeling af pjecer mindst en uge hhv. forår, sommer og efterår.

Ved sessionsaktionerne vil deltagelse af tjenstegørende nægtere være en ekstra bonus, og bestyrelsen skal sørge for at kontakte tjenstgørende nægtere til alle årets sessionsaktioner.

Aktioner
Den internationale militærnægterdag 15. maj samt den internationale fredsfangernes dag 1. december er få, men væsentlige aktionsmuligheder i direkte forbindelse med militærnægtersagen.

Aktioner i det offentlige rum, f.eks. m. uddeling af pjecer o.lign. på gader/pladser, bør derfor prioriteres på disse to dage, gerne i samarbejde med repræsentanter fra andre fredsorganisationer og ikke mindst tjenestegørende nægtere. Skulle behovet opstå, deltager MNF naturligvis i fælles fredsaktiviteter som Nej-til-krig-demonstrationer, marcher o.lign. i for hold til aktuelle ressourcer.

Samarbejde med fredsbevægelsen
MNF føler sig som en både aktiv og engangeret del af den danske fredsbevægelse og fastholder kontakten til og samarbejdet med andre fredsorganisationer f.eks. i forbindelse med Det Danske Fredsakademi, eventuelle Nej-til-krigs-arrangementer, o.lign.

MNF priorierer ikke at deltage i Fredsbevægelsens koordineringsgruppe.

Internationalt samarbejde
Det gode forhold til MNFs nordiske søsterorganisationer og militærnægtere i det nordiske rum vil fortsat stå højt på MNFs engagementsliste. Opbakning til fængslede nægtere og samarbejde med militærnægterorganisationer i andre lande er også en vigtig del af MNFs internationale interesseområde, og MNF vil derfor fortsat bestræbe sig på at deltage i internationale møder og konferencer som f.eks. Nordicom.