Fremstilling af krigsmateriel i 2001

Nedenstående tekst er den officielle beretning til Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om fremstilling af krigsmateriel. Justitsministeriet har pr. 31. december 2001 givet 105 tilladelser fordelt på 22 firmaer.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret april 2002

Se temaet
Indholdet i disse beretninger var mærket fortroligt ind til for et par år siden, hvor Justitsministeriet (efter undertegnedes langvarige plagerier) endelig gav fuld offentlighed.
Beretningerne er ret uinteressante, da de til forskel fra de fleste andre landes hverken indeholder firmanavne eller modtagerlande. Sådan er det fortsat her, men nu kan firmanavne og modtagerlande ses i regeringens årlige rapport om Udførsel af våben.
Hvilke firmaer, der eksporterer til hvilke lande, er dog fortsat en dyb hemmelighed - se analysen af den officielle rapport. Rapporten viser heller ikke nedenstående en anelse mere konkrete produktliste, og firmanavnene bag produkterne er også skjult. Som en særlig service har Aldrig Mere Krig fremskaffet de manglende firmanavne.
Se også den meget længere liste over mange af de våbenproducerende danske firmaer, for de fleste har ikke en officiel tilladelse. Listen og beretningen er god dokumentation for, at Danmark er et våbenproducerende land - til de mange, der fortsat bliver overraskede over dette faktum.
 


Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen

  Dato:
  Kontor: Færdselskontoret
  Sagsbeh.: Helle Bredal
  Sagsnr.: 2000-5000-0017
  Dok.: HBR20186
     

     


BERETNING

til Det Udenrigspolitiske Nævn i henhold til § 8 i lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel m.v.

Justitsministeriet har pr. 31. decembcr 2001 i henhold til krigsmateriellovens § 2 meddelt tilladelse til fremstilling af krigsmateriel til i alt 22 firmaer.
Hovedparten af tilladelserne vedrører underleverancer til større udenlandske virksomheder. Tilladelserne omfatter følgende former for krigsmateriel:


1) Modifikation af samt produktion af dele til luftbårne våbensystemer, kampfly og helikoptere:

Mekaniske og elektroniske dele til militære fly og helikoptere.

Dele til F-16 jagerfly.

Sequencer Switch, Pylon Integrated Dispenser Station og Dispense Management Unit til jagerfly (ACMDS).

Radar Control Panel F-16 jagerfly.


 Trykte kredsløb til "Helitow"-missiler.

Helicopter refueling booms til HH-3 og HH-53 helikoptere.

Dele til SAAB JAS39 Jagerfly.

AIM-9P Training Missiles (dummy missiles).

Dele til Draken jagerfly.

Dele til Lynx helikoptere.

Chuff-kits til militærfly.

AIM-9L. Training Missiles (dummy missiles).

Værktøjer (master- og kontrolværktøjer) til F-16 jagerfly.

Dele til vildledningsudstyr (chaff/flares) til militærfly.

"Control and Warning System" (CWS) til beskyttelse mod lavtgående fly og helikoptere.

Komponenter til "Modular Reconnaissance POD" (MRP).

Dele af klimastyringsanlæg af aluminium med betegnelsen Internal Duct Outlet Assy Tegn. nr. 700-7580-1 til F-16 jagerfly.

Dele til forsvarsprojektet Joint Strike Fighter (JSF).

Dele til rekognoseeringsudstyr

Dele til EH101 helikopter.

Dele til UAV (Unmanned Air Vehicle).


 2) Modifikation af samt produktion af dele til maritime våbensystemer. Bygning af militære fartøjer:

Enhederne "Shipboard Mounting Interface" (SMI), "Exhaust Control System Unit Vertical Duct" samt Cannister som led i Seasparrow "Lightweight Missile System" (SLMS).

Mikrobølgemodtagere til NATO Seasparrow systemet.

FLEX-system til anvendelse i STANDARD FLEX 300 skibstypen.

Dele til kabelkontrolleret søminesystern M-19.

Hjemmeværnsfartøjer af typen MHV 800.

Sea Gnat Decoy Launchers.

Mekaniske dele til RAM Missile Launcher.

Delemner til mobile Harpoon missilbatterier saint samling og testning af det færdige system.

Harpoon Simulator Salg (HMS)

HSK-printkort til søminesystemet SMG 80 (G2).

Skibe med typebetegnelsen STANDARD FLEX 300, surface Auxilliary Vessel (MCM rninerydningsdrone).

Sprængemnet Danish Mine Disposal Charge (DAMDIC).

Minerydningsdroner.

Trainerpulte, blindplader og operating pulte til korvetter af Niels Juel-klassen.

Levetidsforlængelse af korvetter af Niels Juel-klassen.

Den elektriske del til et Chaff Decoy Launcher system.


 MCM Link udstyr.

Dele til torpedo fundament til ASW torpedo.

Evolved missile launch controller (EMLC ).

Fundament til ASW torpedo.

Dele til torpedoer til U-både.

Soft Kill Weapon System (SKWS).

Containersystemer til Søværnets Standard Flex-skibe.

Betjeningspulte.

Link 11 konsol (indbygning til radarpult).

Taktiske Data Link Systemer.

Glasfiberkomponenter til korvetter af Visby-klassen (bjælker, forstærkningsstykker, stivere, knæ, mv.).

Evolved Test Set (ETS).

Scanter 2002 Surveillance Radar System til u-både.

Dele til DM2 A4 torpedoer.

Bugser- og stationsfartøjer forberedt for specialudrustning til løsning af minerydningsopgaver.

Støtteskibe til Søværnets Materielkommando.

 3) Modifikation af samt produktion af dele til kampvogne, artilleri og andre landmilitære våbensystemer:

Dele til kampvogne og andre pansrede køretøjer samt til upansrede køretøjer, der er indrettet som våbenplatforme.

Short Range Air Defense System (SHORAD).

Renovering/opdatering af SHORAD-systemer.

Panserminetændere (Anti-tank Mine lure M/88).

Dele til Leopard kampvogne.

PMV-våbensystemer med maskinkanon.

Reservedele og øvrige militære komponenter - herunder panser - til kampvogn M-41 våbensystemer.

Modifikation af LEOPARD kampvogn saint fremstilling af militære komponenter hertil.

Kølere til M-41 kampvogne.

Strømforsyningsmoduler til panserværnsraketsystem MILAN 3.

Lavetter og dele hertil.

Almindelige, mindre elektroniske komponenter til militært udstyr.

Ombygning og reparation af våbentyperne: gevær model 75, kal. 7,62 mm (fabr. Heckler & Koch, mod. MG3), let maskingevær model 62, kal. 7,62 mm (fabr. Heckler & Koch, mod. MG3) og raketudstyr mrk. Carl Gustav General ARRGT, model 85, kal. 84 mm.

Dele til kampvogne, pansrede og upansrede køretøjer, der er indrettet til våbenplatform, herunder Leopard, LECLERC, M41 og Haubitsere.

Kabelharness til forsvarsmaterielsystemer.


 Vedligeholdelsesopgaver og reparation af kampkøretøjer, type CVR(T) (Scorpion/Scimitar).

Fremstilling af Elevated TOW-system og dele og komponenter hertil.


4) Modifikation af samt produktion og dele til missilsystemer:

Raketaffyringsmidler med dertil hørende udstyr af elektronisk og mekanisk art.

Mekaniske og elektroniske dele til indbygning i prototyper til militære missiler.

Moduler til NATO HAWK missiler.

Elektronisk udstyr til brug ved raketaffyringsramper.

Dele til missilsystemet Starstreak.

"Dual Mount Stinger Launch structure Assembly" (DAMS).

Dele til Envolved Sea Sparrow Missile (ESSM).

Missillauncher.

Varmeskjold til beskyttelse mod missil-blast.

Dele til DEHAWK-system, bestående af:
* Search Radar
* Operational Centre
* High Power Illuminator radar
* Missile Launcher


5) Modifikation af samt produktion af dele til sensor- og vildledelsesudstyr:

Radiokommunikationsudstyr samt teleudstyr.


 Terminalenheder til "Air Defence Alerting Device" (ADAD)-systemet.

Moduler til natsigteudstyr til modernisering af M-113.

Komponenter til NATOs overvågningssystem AWACS.

Mekaniske enkeltdele af metal til AWACS-systemet.

Tactical Reconnaissance System (TRS)

Dele til ACCIS (Austrian Communication Control and Information System):
* Main-computers
* Workstation
* Weapon Terminals
* Controllers


6) Ammunition og pyroteknik:

Mekaniske og elektroniske dele til brandrør.

Metalfatninger til øvelsesgranater.

Dele til granatnæser.

Dele til raketnæser.

Dele til granater og brandrør.

Automatdrejede emner som f.eks. projektiler, halerør, forpartskruer m.m.

Forpartskruer til 81 mm øvelses- og brisantgranat.

Aluminiumsspidser til øvelsesprojektiler.

Plastholder for tændmekanisme M/54.


 Gevindstykke til 200 g og 500 g sprænglegeme.

Dele til granatlegeme til håndgranat M/54, holdere og ben til skærladninger.

Halerør med styrefinne til brug for 81 mm mortergranater.

Emnet Stud Plate til raketmotor.

Blødtjernsdele til styremekanismer i raketter.


7) Diverse:

Alu-dele til Seasparrow missiler og F-16 jagerfly.

Løftevogne til MLD.

Aluminiumshuse til detonatorenheder i DAMDIC.

Bærebeslag, som er en del af emballagen til mortergranater.


 

Beretningen er elektronisk overført, da der fortsat ikke findes en officiel udgave på internettet. Det har de fleste af vore nabolande forlængst...

 

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel - august 2000

Som en særlig service har Aldrig Mere Krig fremskaffet de manglende firmanavne til den officielle beretning:

De givne tilladelser svarer ikke helt til den Beretning, som Justitsministeriet har udsendt. Et par af tilladelserne er nyere end Beretningen og er derfor ikke med.
Ministeriet har åbenbart lidt problemer med retskrivningen - for eksempel havde Danyard fået tilladelse til at lave Standard FLEY-skibe i stedet for Standard FLEX.
Tilsvarende er flere andre forkortelser skrevet forkert. Af uvisse grunde er også selve formuleringerne ofte ændret i Beretningen - det venter jeg fortsat på svar fra Justitsministeriet om.

Se også Beretningerne for 1995, 1996, 1999, 2000 og 2002.
OBS: Min elektroniske overførsel af dokumenterne kan have føjet nye fejl til Justitsministeriets.
 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >